SEYRAN AHUNDZADE

Bakü’de doğdu. Müzik eğitimine Özel Bülbül Müzik Okulu’nda başladı. 1973-78 yıllarında Azerbeycan Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 1976-78 yıllarında Azerbeycan Radyo Televizyonu Senfonik Caz Orkestrası’nda çalıştı. 1978-93 yıllarında Kara Karayev’in adını taşıyan Azerbeycan Devlet Oda Orkestrası’nda görev aldı. 1981-83 yıllarında Azerbeycan Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi oldu. 1993’ten beri Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Müzik Hazırlık Okulu öğretim görevlisi, Bilkent Senfoni Orkestrası üyesidir.


KEMAN SANAT DALI ÖĞRETİM KADROSU