• 1

YENİ MÜZİK GÜNLERİ GELİYOR

Nisan, 2015

4 Mayıs

Pamela Z + Nihan Devecioğlu
Seminer ve Atölye Çalışması

Pamela Z çalışmalarını ve üretim sürecini sesli ve görüntülü örnekler eşliğinde sunacak. Sabit ortamdaki ses çalışmaları ve enstalasyonlar gibi farklı ortamlardaki çalışmalarında sesini eş zamanlı işlem ve hareket temelli MIDI kontrolcüsü kullanımı gibi yöntemlerle nasıl dönüştürdüğünü örnekleriyle sergileyecek. Ayrıca katılımcılarla ses, ses fiziği, insan vücudu, konuşma ve dilin müzikalitesi gibi konularda katılımcılarla enteraktif olarak çalışacak.

5 Mayıs

Pamela Z + Nihan Devecioğlu
Voice + Voice / Ses + Ses

Amerikalı besteci/şancı Pamela Z ve Türk şancı Nihan Devecioglu iki ses, elektronikler ve video gösterilerini içeren bir konser için bir araya geliyorlar. Sanatçıların seslendireceği solo ve düolar eşzamanlı “sampling” (örnekleme), işlem ve etkileşimli videolarla iç içe geçen bir gösteri ortaya koyacak.

Her iki sanatçı da klasik eğitim almış olmalarına rağmen kariyerlerini çok geniş bir etkileşim paleti üzerinden sürdürüyorlar. Devecioglu opera, çağdaş müzik, Anadolu halk müzikleri, caz ve pek çok farklı ulusal stil üzerine yoğunlaşırken, Pamela Z operadaki geleneksel bel canto tekniğini ileri çağdaş teknikler, konuşma ve lisan örneklemeleri ile birleştiriyor.

Ses ve elektronikler için olan çalışmaları ile tanınan Z, hem kendi hem de Devecioğlu’nun sesini yine elektroniklerle işleyerek sahne üzerinde yeni eserler ortaya koyacak. İkili ayrıca yapılandırılmış canlı ve interaktif videolarla bütünleşen doğaçlamalar yapacaklar. Sonuçta armoni, uyumsuzluk, dil, sözsüz sesler, yoğun dokular ve sessizliğin çok katmanlı imge ve ses ortamında bütünleştiği bir sonuç ortaya çıkacak.

Voice + Voice / Ses + Ses CEC ArtsLink’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Voice + Voice / Ses + Ses is made possible in part with funds from CEC ArtsLink.
http://www.pamelaz.com/, http://www.nihandevecioglu.com/

15 Mayıs 

Terry Riley
Ensemble In C & Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Modern Dans Sanat Dalı Topluluğu

18 Mayıs

Hezarfen Ensemble British Council Eğitim Atölyesi
Saat 09:30, Bliss İlköğretim Okulu
Saat 11:00, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Bale İlköğretim Okulu

Eğitimciler: Michael Ellison, Amy Salsgiver, Cem Önertürk

Hezarfen Ensemble ilk ve orta okul öğrencilerine çağdaş müziğin temel niteliklerini tanıtacakları bir atölye öalışması gerçekleştirecekler. Öğrenciler bu çalışma sırasında bir eserin nasıl hiç yoktan ortaya çıkarıldığını oyun oynayarak ve şarkı söyleyerek, deneyimleyecekler.

19 Mayıs

Diskant Atölye
Saat 15:00, Bilkent Konser Salonu

Yapıtların bestelenme sürecinde bestecilerle ortak çalışmaya özellikle önem veren Diskan Ensemble, 20 Mayıs’ta Bilkent Konser Salonunda gerçekleştirecekleri konserde seslendirdikleri eserleri hazırlarken bestecilerle nasıl ortak çalışmalar yaptıklarını, üzerinde durdukları temel kavramları örnekleriyle açıklayacaklar.

Hezarfen Ensemble – British Council
'Word and Sound.' / Söz ve Ses Projesi
21. yüzyıl besteciliğinde Edebiyat Esini

Edebiyat programlı bir yapı, imgeler, ritmik ve ses materyalleri sunarak veya yalnızca ilham kaynağı olarak bazı bestecilerin en güçlü eserlerine esin kaynağı olmuştur. Bu proje Klasik Dönem öncesi Antik Yunan’da müzik ve şiiri bütüncül bir anlayışla kapsayan Mousike (Perilerin Sanatı) isimli kavramı anımsatarak edebiyat müzik ilişkisini kutluyor. Programın merkezinde genç Britanya’lı besteci Charlotte Bray’in çağrışımlar yaratan eseri Oneiroi yer alıyor. Onerioi Antik Yunan’daki rüya ile ilgili tanımlamalardan ilham alıyor. Neal Farwell’in ‘Shroud’ isimli parçası George Mackay Brown metinlerini yeniden yapılandırıp saf sese dönüştürürken, Frederic Rzewski bir Homer metnini, George Crumb ise Lorca şiirini çarpıcı bir lirsizm ile ele alıyor. Onur Türkmen Hat ile müzik ve edebiyat arasındaki ortaklıkları kaligrafideki çizgi kavramının soyutlamaları bağlamında ele alıyor. Michael Ellison’un Ariadne’s Thread isimli vurmalı çalgılar, piyano düeti ise çalgıların ses alanlarındaki bir labirenttin gizli yollarında geziniyor. Bu proje kapsamında Mert Kocadayı ve Benedict Todd’a verilen iki yeni sipariş, genç İngiliz ve Türk bestecilerin şiire olan yaklaşımlarını David Gascoyne, Can Yücel ve Ahmet Hamdi Tanpınar, çerçevesinde sergiliyor.

Bu proje günümüzün Türkiye ve İngiltere’de heyecan uyandıran eserler ve genç bestecilere Hezarfen Ensemble’nin verdiği siparişlerle birlikte Bilkent Yeni Müzik Günleri 2015 için oluşturulmuş bir program sunarak İngiltere ve Türkiye çağdaş müzikleri arasında ilham verici bir köprü oluşturuyor.

Panel
Saat 19:00, Stüdyo 242

Katılımcılar
Onur Türkmen, Michael Ellison, Neal Farwell, Benedict Todd

Konser
Saat 20:00, Bilkent Konser Salonu

Benedict Todd – Yeşil Gece Müziği (after C. Yücel/Ahmet H. Tanpınar)*
Charlotte Bray – Oneiroi **

Frederic Rzewski - To the Earth (on a Homeric hymn);
Mert Kocadayı - The Cubical Domes (after David Gascoyne)*

ara

George Crumb - Madrigals, Book II (on a text of Lorca)
Onur Türkmen - Hat for piano and percussion**
Neal Farwell: Shroud (with electronics)**
Michael Ellison – Ariadne’s Thread

*World Premiere , commissioned by Hezarfen Ensemble
**Turkey premiere

Hezarfen Ensemble2010 yılı Ocak ayında kurulmasının ardından Türkiye’nin Çağdaş Müzik dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Bir yandan dünyadan pek çok önemli eserin Türkiye prömiyerlerini seslendirmiş, diğer yandan da Türk çağdaş müziği eserlerinin hem Türkiye hem de Avrupa’da tanıtılmasını sağlamıştır. Hezarfen aralarında MärzMusik, (Berlin, 2013) Rotterdam Operadagen (2012), Klangzeit Festival Münster (2013), Istanbul Müzik Festivalinin bulunduğu Avrupa’nın önemli festivallerinde yer almıştır. 2015-16’da gerçekleşecek iki proje Hezarfen’i Trieste and Roma’daki dinleyicilere tanıtacaktır. Hezarfen elektronikler, metin ve görseller, dans, müzk tiyatrosu ve oda operası gibi disiplinlerarası çalışmalarıyla da dikkat çekmiştir. 2015-2020 yılları arasında gerçekleşecek bir proje için Hezarfen Ensemble Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Beyond East and West a European Research Council (ERC) kazanmıştır. Bu ödül dünyanın en önde gelen araştırma projelerindendir ve topluluğun Türk Müziği çalgılarını çağdaş müzikle bütünleştirme hadefleriyle örtüşür

Hezarfen Onur Türkmen, Turgüt Pögün, Özkan Manav, Chatschatur Kanajan, Yannis Kyriakides, Samir Odeh-Tamimi, Taner Akyol, Ed Bennett, Kamran Ince, ve Adrian Hart gibi bestecilere siparişler vermiş ve seslendirmiştir. VocaalLAB (Hollanda), Yurodny (İrlanda), and Adapter (Almanya) gibi topluluklarla ortaklıklar yapmış, Lucas Vis, Gergely Madaras, ve Daniel Cohen gibi konuk şeflerle çalışmalar yapmıştır. Hezarfen 2012 yılında Andante Dergisinin “En İyi Oda Müziği Topluluğu” ödülüne layık görülmüştür. MIAM ve British Council ile eğitim programlarında ortaklıklar yürüterek yeni seslerin ortaya çıkması konusunda önemli bir rol üstlenmiştir.

20 Mayıs

Diskant Ensemble Konseri

Panel
Saat 19:00, Stüdyo 242

Katılımcılar
Murat Yakın, Uğur Çerkezoğlu, Ahmet Altınel, Onur Türkmen,

Konser
Saat 20:00, Bilkent Konser Salonu

Toru Takemitsu (1930-1996) Rain Spell (1982) (Flüt ,Klarinet, Arp, Piyano, Vibrafon) 10’ (Türkiye’de ilk seslendiriliş)
Philippe Hurel (1955) Loops 2 (Vibrafon solo) (Ankara’da ilk seslendiriliş) 10’
Murat Yakın (1977) In (2014) (Flüt, Klarinet, Keman, Viyolonsel, Piyano) 20’ (Diskant için bestelenmiştir-İlk seslendiriliş)

ara

Elliott Carter (1908-2012) Trilogy (1992) 15' (Türkiye’de ilk seslendiriliş)
I. Bariolage (Solo Arp)
II. Inner Song (Solo Obua)
III. Immer Neu (Obua, Arp)

Onur Türkmen (1972)
Odalar (2013) (Arp, Viyolonsel) 10' (İlk seslendiriliş)

Uğur Çerkezoğlu
Perpetuum Vestigium (2015) (Flüt , Obua, Klarinet, Keman, Viyolonsel, Arp, Piyano, Vibrafon) 6’ (Diskant için bestelenmiştir- İlk seslendiriliş)

Diskant

Ayşen Bulut Pancarcı (Flüt)
Necdet Salih Coşkun (Obua)
Ebru Mine Sonakın (Klarinet)
İpek Mine Sonakın (Arp)
Yonca Atar (Arp)
Okan Akan (Vurmalı)
Barış Büyükyıldırım (Piyano)
Ayda Tunçboyacı (Keman)
Çağlayan Çetin (Viyolonsel)
Ahmet Altınel (Şef)

Diskant Ensemble

2009 yılında İstanbul’da kurulan Diskant, yorumcu, besteci, müzikolog ve ses mühendislerinin birlikte çalıştığı bir çağdaş müzik topluluğudur. Çağdaş müzik yapıtlarının bestelenmesine, yorumlanmasına, ses ve görüntü kayıtlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı ve bu alanda bir araştırma ve iletişim zemini oluşturmayı amaçlar. Çağdaş müziğin önemli yapıtlarını repertuvarına almayı hedefleyen Diskant, müzik dinleyicilerinin, yorumcuların ve bestecilerin, müziğin yeni teknikleriyle ve estetik yönelimleriyle tanışmalarını sağlayan çeşitli atölye çalışmaları ve seminerler düzenler, bu alanda araştırma ve eğitim çalışmaları yapar. Yapıtların bestelenme sürecinde bestecilerle ortak çalışmaya özellikle önem veren topluluk şimdiye kadar bir çok bestecinin yapıtlarının ilk seslendirilişini yapmıştır. Bunun yanı sıra, çağdaş müziğimizin daha önce seslendirilme olanağı bulamamış yapıtlarını dinleyiciyle buluşturmayı amaçlayan Diskant, 2011 yılında, İlhan Usmanbaş’ın 1960-67 yılları arasında bestelediği Sekizil adlı yapıtının ilk seslendirilişini yapmıştır.

21 Mayıs

Diskant Ensemble Konseri

Panel
Saat 19:00, Stüdyo 242

Katılımcılar
Tolga Yayalar, Ceren Baran, Cem Önertürk, Laura Manko, Gamze Kırtıl

Konser
Saat 20:00, Bilkent Konser Salonu