• ogrenci alimlari

ÖĞRENCİ ALIMLARI

Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu bilgilerine buradan,
Müzik Hazırlık Lisesi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü aşağıda belirtilen sanat dallarına 2019 - 2020 Akademik Yılında Lisans Hazırlık ve Lisans 1 sınıflarına Sanat Dalı Yetenek ve Seviye Sınavları ile öğrenci alınacaktır. Kabul şartları ve gerekli düzeyleri belirleyen repertuar örnekleri önkayıt tarihleri boyunca fakülteden alınabileceği gibi web sitemizden de incelenebilir.
http://mssf.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari/seviye-sinavi-programlari

TEORİ-KOMPOZİSYON ÖĞRETİM PROGRAMI
Kompozisyon

ENSTRÜMAN ÖĞRETİM PROGRAMI

Piyano
Vurmalı Sazlar
Klasik Gitar


Yaylı çalgılar
Keman

Viyola

Viyolonsel

Kontrbas


Nefesli Çalgılar
Flüt

Obua

Klarnet

Fagot
Korno

Trompet

Trombon

Tuba

Aday Ön Kayıt Tarihleri 
Aday kayıtları, Müzik Bölümü Sekreterliği'nden 09:00-17:00 saatlerinde,
10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Kesin kayıt İçin Gereken TYT Puanları 
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin bölümlerine, 2019-2020 Akademik yılında öğrenim görmek üzere başvuran ve başarılı bulunan adayların üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmeleri için 2019 yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmiş ve 150 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler 
     • Başvuru formu (Kayıtta fakülteden alınacaktır.) 
     • İki adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden, adayı kolaylıkla
        tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
     • Nüfus Cüzdanının aslı ve bir fotokopisi (T.C. Kimlik No. belirtir şekilde olmalıdır.)
     • 280,00 TL kayıt ücreti (Ödeme yalnız kredi kartıyla https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ 

        üzerinden 10 -14 Haziran 2019 tarihleri arasında mümkün olacaktır.)

Enstrüman Eğitim programına başvuran öğrencilerden istenilen diğer belgeler;
     • Sınavda seslendireceği program (Besteci adı, eser ismi, bölümleri ve süreleri)

Teori-Kompozisyon Anasanat dalına başvuran öğrencilerden istenilen diğer belgeler;
     • Daha önce bestelenmiş en az iki eserin partisyonu. Bir notalama programında veya elle
        yazılmış olabilir. 
     • İsteğe bağlı olarak eğer varsa bu eserlerin ses kaydı. Ses kayıtları soundcloud ve benzeri
        platformlar üzerinden link olarak da paylaşılabilir.

* Posta yolu ile başvuru yapılamaz.
* Başvuru Ücreti̇ Hi̇çbi̇r Nedenle İade Edi̇lmez.
* Yanlarinda Geçerli̇ Bi̇r Ki̇mli̇k İle Bi̇lkent Üni̇versi̇tesi̇ Yetenek Sinavi Gi̇ri̇ş Belgesi̇ Olmayan Adaylar Kesi̇nli̇kle  Sınava Alınmayacaktır.

Sınav Takvimleri
Yetenek ve Seviye sınavları Bölüm, Sanat Dalı ve Aşamalara göre aşağıda belirtilen tarihlerde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin Orta Kampüs'teki fakülte binasında (P Binası) yapılacaktır. Sınavın ilk aşamasında öğrenciler temel nota/armoni bilgisi ve 2-sesli dikte/çoksesli duyma sınavına alınacaklardır. Bu sınavın sonucuna göre öğrencilerin müzik hazırlık programına kayıt olmaları istenebilir. Çalgı sınavı sırasında öğrencilerden hazırladıkları programı komisyon önünde çalmaları istenmektedir.

Resmi Sınav Sonuçlarının İlanı: 18 Temmuz 2019

Piyano Ana Sanat Dalı  
Sınav Tarihi 25 Haziran 2019, Salı

1. Temel teori ve müziksel algı sınavı
 
        Saat 10:00
        Yer Stüdyo 250

2. Enstrüman sınavı

        Saat 13:00
        Yer Stüdyo 242

*Piyano sınavı sırasında öğrencilerden hazırladıkları programı komisyon önünde icra etmelerinin yanı sıra sınav sırasında verilen eseri deşifre etmeleri istenmektedir.

Klasik Gitar Ana Sanat Dalı  
Sınav Tarihi 25 Haziran 2019, Salı

1. Temel teori ve müziksel algı sınavı
 
        Saat 10:00
        Yer Stüdyo 250

2.
 Enstrüman sınavı
        Saat 13:00
        Yer Stüdyo 227

Kompozisyon Ana Sanat Dalı  
Sınav Tarihi 25 Haziran 2019, Salı

1. Temel teori ve müziksel algı sınavı

        Saat 9:00
        Yer Stüdyo 254

2. Analiz sınavı
        Saat 11:00
        Yer Stüdyo 254

3. Mülakat

        Saat 13:00
        Yer Stüdyo 250

*Kompozisyon sınavı üç aşamadan oluşur. İlk olarak öğrencilerin müzik teori bilgisi ve kulak algısı ölçülür, ikinci aşamada kendilerine çalınan bir eseri yazılı olarak analiz etmeleri istenecektir. Son olarak öğrenciler sundukları portfolyo ve müzikal deneyimleri üzerine bir mülakata tabi tutulacaklardır. Örnek sınav içeriğine bu linkten ulaşılabilirsiniz:
bilkentcomposition.files.wordpress.com/2012/01/compositionenteranceexamsample-docx-1-docx.pdf

Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı 
Sınav Tarihi 27 Haziran 2019, Perşembe

1. Temel teori ve müziksel algı sınavı

        Saat 10:00
        Yer Stüdyo 250

2. Enstrüman sınavı

        Saat 13:00
        Yer Stüdyo 242

Nefesli Çalgılar Ana Sanat Dalı 
Sınav Tarihi 27 Haziran 2019, Perşembe

1. Temel teori ve müziksel algı sınavı

        Saat 10:00  
        Yer Stüdyo 250

2. Enstrüman sınavı
        Saat 13:00
        Yer Stüdyo 244

Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı 
Sınav Tarihi 27 Haziran 2019, Perşembe

1. Temel teori ve müziksel algı sınavı
        Saat 10:00
        Yer Stüdyo 250

2. Enstrüman sınavı
        Saat 16:00
        Yer Stüdyo 242

ERİŞİM

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik Bölümü
06800 Bilkent, Ankara

E-posta: acakir@bilkent.edu.tr
Tel: (312) 290 2273 - 290 2275

Faks: (312) 266 4539

Detaylı bilgi için yukarıda belirtilen telefonlardan Müzik Bölüm Başkanlığına ve Sanat Dalı Koordinatörlüklerine ulaşabilirsiniz.