SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU: 2021-22 Eğitim senesi için ara sınıftan öğrenci alımı yapılıyor mu?

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 2021-22 Eğitim-Öğretim yılı için, İlkokul 1. ve Ortaokul 5. sınıflar için yetenek sınavı ile; Ortaokul 6., 7. Lise 9., 10 ve 11. sınıflar için ise seviye sınavı ile öğrenci alacaktır. Diğer ara sınıflardan öğrenci alımı yapılmayacaktır.

SORU: Adaylar başvuru formuna belli bir sanat dalının yanı sıra, komisyon kararını da işaretleyebilirler mi?

1, 5. ve 6. sınıflar için öğrenciler büyük bir komisyon önünde değerlendirileceklerdir. Eğer halihazırda icra ettikleri bir çalgı varsa, sınava onunla katılabilirler. Özelikle piyano ve keman sanat dalları için 5. ve 6. sınıf seviyesine uygun bir sınav verilmesi gereklidir. Sınava giren her öğrenci diğer çalgılar için komisyon tarafından değerlendirilecektir.

SORU: Okulumuzda müzik derslerinin dışındaki dersler, Bakanlığın ön gördüğü şekilde mi veriliyor?

Müzik Hazırlık Okulu’nda kültür dersleri, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nca belirlenen öğretim programları çerçevesinde işlenir.

SORU: İlkokul veya ortaokula kayıtlı bir öğrencinin, öğrenim yılı süresince sanat dalında yeterli başarıyı gösterememesi durumunda başka bir okula nakli gerçekleşebilir mi?

Öğrencilerimizin, kayıt yaptırdıkları yıl içinde veya bunu izleyen yıllarda okul değişikliği kararına varması durumunda, velisinin akademik yılın sonunda yapacağı başvuru ile nakil işlemi e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

SORU: Okulunuzun günlük zaman çizelgesi nasıldır?

Okulumuzda dersler 8.20’de başlar ve eğitim saat 16.00’da son bulur. İlkokulda üç öğün (kuşluk-öğlen-ikindi), ortaokulda sadece öğlen olmak üzere yemek hizmeti okul binasında verilir.

SORU: Okul servisi uygulaması var mıdır?

Okulumuzda servis taşımacılığı hizmeti verilmemektedir. Ulaşımı velilerimiz üstlenmektedir.

SORU: Okulunuzda bursluluk sistemi nasıldır?

Kayıt hakkı kazanan adayların hepsine, kabul sınavlarında gösterdiği başarıya göre Üniversitemizin ilgili burs komisyonunca burs takdir edilir. Burslar her yıl Üniversite tarafından ilan edilen eğitim ücretleri doğrultusunda, sekiz dilim üzerinden çeşitli oranlarda tahsis edilir.

Burs oranları, komisyonun, öğrenci başarısına göre yaptığı değerlendirmelerle yıllık olarak belirlenir.

SORU: Okulunuzda ihtiyaç bursu verilmekte midir?

Hayır, Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulunda sadece başarı bursu verilmektedir.

SORU: Öğrencinin eğitim hayatı süresince burs oranında değişiklik olur mu?

Burs komisyonları her sene sonu Haziran ayında toplanır. Öğrencilerin başarı durumları değerlendirilip, burslarında artış veya eksilme yapılabilir.

SORU: Başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Aday kayıtları, Online olarak, 9–18 Haziran 2021 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Başvuru ücreti https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ adresinden 9-18 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenebilir. MHO kabul sınavları 5-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

SORU: Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

1-Müzik Hazırlık Lisesi Öğrenci İşleri Birimi’ne bırakılacak başvuru evrakları şunlardır:

• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Öğrenci belgesi ve not dökümü
• İki adet vesikalık fotoğraf
• Başvuru formu (Online olarak doldurulacaktır)
• 350,00 TL aday kayıt ücreti. (Ödeme yalnız kredi kartıyla https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ adresi üzerinden 9-18 Haziran 2021 tarihleri arasında mümkün olacaktır.)

SORU: Tanıma kurslarında yaş aralığı nedir?

28 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihlerinde her gün 17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz verilen Tanıtma Kurslarına, aday kaydı yaptıran adaylara katılabilirler.

SORU: Kabul sınavları için repertuara nereden ulaşabilirim?

Kabul sınavları için repertuar örnekleri web sitemizden incelenebilir.
http://mho.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari/seviye-sinavi-programlari

SORU: 1. sınıf adayı için enstrüman seviyesi aranıyor mu?

Öğrenci kabulüne ilkokul 1. sınıfta başlanan piyano ve keman sanat dalları için 1. sınıf adayları, duyuş ve müziksel algı testleri ile değerlendirilirler. 5. sınıfta sadece piyano ve keman için seviye gereklidir. Diğer çalgılar komisyon kararıyla öğrenci alımı yaparlar.

SORU: Komisyon takdiri sonucu önerilen enstrümanı değiştirme şansımız olur mu?

Okulumuzda genel müzik eğitimi verilmemektedir. Kazanan her aday komisyonun belirlediği enstrüman eğitimi için burs kazanır. Kazanan adaylara yapılan enstrüman ve burs önerisi, kesinlikle değiştirilemez.

ERİŞİM

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 06800 Bilkent, Ankara

E-posta: mssf@bilkent.edu.tr   
mho.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari   
Tel (Lisans için): (312) 290 2273 - 290 2275

Tel (İlk ve Orta Okul için): (312) 290 1383
Tel (Lise için): (312) 290 1986

Faks: (312) 266 4539

Erken Müzik Eğitimi (EME) Programı ile ilgili bilgiler sadece eme@bilkent.edu.tr e-mail aracılığı ile verilmektedir.

Detaylı bilgi için yukarıda belirtilen telefonlardan Bölüm Başkanlıkları ve Sanat Dalı Koordinatörlüklerine ulaşabilirsiniz.